Děčín

Projekt terasovité zahrady s přírodním charakterem poskytuje efektivní řešení teras a svahů bez nutnosti budování opěrných zdí. Před domem je navržena atypická cesta, která propojuje dům s garáží a se zahradou.

Pozvolné svahování a rovné terasy nabízí maximální využití prostoru. Svahy jsou osázeny okrasnými a produkčními keři. Nechybí vodní prvek a místo pro budoucí bazén. Celý prostor zahrady je doplněn stromy, keři, trvalkami a okrasnými trávami.

Charakter zahrady navazuje na okolní přírodu. Zahrada poskytuje množství ovocných keřů, jedlých plodů a produkčních záhonů. Rozmanitá výsadba cibulovin trvalek a dalších keřů proměňuje zahradu v umělecké dílo během průběhu celého roku.