Projektová dokumentace je návrh Vaší nové zahrady. Skládá se z několika výkresů a textové zprávy. Obsahuje všechny informace, které jsou potřebné k realizaci Vaší zahrady. Vždy s klientem postupujeme od nejširších souvislostí k detailu. Dokumentace je vytvořena tak, aby se v ní každá (dobrá) realizační firma, včetně Vás, orientovala a mohla zahradu vybudovat tak, jak jsme spolu naplánovali. Projekt má několik fází.

leaf-center-01

Fáze projektu

1.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Sejdeme se s Vámi na řešeném místě. Podíváme se na váš prostor a vy nám sdělíte vaše přání a představy. První návštěva je zcela nezávislá a nebude Vás nic stát.

2.

ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMTACE

Poté, co se domluvíme na společné spolupráci, tak si Váš prostor přijedeme zakreslit, vyměřit a nafotit. Vyřešíme s vámi všechny potřebné detaily a zpracujeme všechny podklady.

3.

STUDIE

Na základě všech podkladů zpracujeme studii řešeného místa, kde budou již rozčleněné jednotlivé plochy v zahradě. Představíme vám návrh z hlediska funkce, rostlin, materiálů a zahradních staveb. Zkrátka budeme projednávat vypracovanou studii a dotvářet jí podle vašich představ a možností, abychom došli ke vzájemné spokojenosti. V této fázi vám uvedeme orientační rozpočet zahrady.

4.

VIZUALIZACE

Ke každému projektu vám zhotovíme vizualizaci celého návrhu, protože víme, že si zahradu pomocí vizualizací lépe představíte. Co víc si přát než se projít po své zahradě před jejím zhotovením! Nabízíme vám vizualizaci ve 3D programu.

5.

OSAZOVACÍ PLÁN

Součástí projektu je vypracování osazovacího a vytyčovacího plánu zahrady, kde je uvedena přesná specifikace rostlinného materiálu a jeho umístění.

6.

TECHNICKÝ DETAIL

V případě drobných zahradních staveb od nás obdržíte technický detail navržených prvků. Specifikujeme použité materiály a rozměry pro vypracování co nejpřesnějšího díla.

7.

TEXTOVÁ ČÁST

Rozepíšeme se o vašem projektu - jaká byla výchozí situace, jaké jsme použili materiály, rostliny a uvedeme jednotlivé parametry pro dosažení skvělého výsledku. Popíšeme vám použitý sortiment rostlin a mnohem více.

Textová část slouží také jako nástroj pro správné vypracování vašeho projektu.

8.

ROZPOČET

Rozpočteme jednotlivé práce, prvky a materiál pro následnou realizaci projektu. Jedná se o předpokládanou kalkulaci navrženého projektu a pro Vaší jasnější představu o vynaložených nákladech na realizaci.