Potřebujete pokácet strom a nevíte, jestli se obejdete bez povolení o kácení? Pokud řešíte tuto situaci, čtěte.

Nejprve je dobré si uvědomit, zda je opravdu nutné kácet strom jako živý organizmus, který na daném místě roste už nějakou dobu a plní svojí funkci. Tuto otázku si položte, pokud se jedná o zdravý strom, který není nijak nebezpečný.  Že vám ze stromu padají listy nebo je strom moc blízko domu, není pádný argument pro kácení. V případě, že je strom opravdu nebezpečný (napadený, ztrouchnivělý nebo třeba nebezpečný svojí konstitucí), je opodstatněné přistoupit k jeho kácení. Pokud je strom nakloněný není vždy pravdou, že se jedná o nebezpečný strom. V některých případech se jedná o růst stromu v náklonu, který byl způsobený třeba větrem. Jestliže se podíváte na strom a jeho vrchol roste přímě vzhůru, tak se pravděpodobně nejedná o nebezpečný strom. Vždy se ale poraďte o stavu stromu s odborníkem, který vám sdělí, zda se jedná opravdu o havarijní strom či nikoli.

Pokud se rozhodnete vzít motorovou pilu do ruky, změřte obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto místě zjistěte metrem obvod kmene. Jestliže činí obvod 80 cm, potřebujete povolení o kácení stromu. Pokud je obvod kmene, ve výšce 130 cm nad zemí od paty kmene, menší jak 80 cm, můžete strom kácet bez povolení. Jednáli se o dřevinu rostoucí mimo les, řídíme se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a novelou 389/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem o lesích, tudíž se obraťte na lesního správce či majitele daného lesa.

Povolení o kácení nemusíte mít pro dřevinu rostoucí mimo les v případech kdy:

  • dřevina má obvod kmene, ve výšce 130 cm nad zemí, menší jak 80 cm (pozor toto neplatí pro stromořadí; stromořadí je souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelným rozestupem, vyjma ovocných školek a sadů)
  • porost nepřesahuje 40 m2
  • jedná se o ovocnou dřevinu evidovanou v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří a zeleň.

Kácení dřevin se provádí během vegetačního klidu (období fyziologického útlumu dřeviny tj. od 1. října do 31. března).

Povolení o kácení stanovuje zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a vyhláška  MŽP 389/2013 sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Průběh povolení o kácení dřeviny:

  • napište žádost „Povolení o kácení dřeviny“.
  • žádost musí obsahovat: identifikační údaje žadatele, označení katastrálního území, na kterém se dřevina nachází, stručný popis umístění dřeviny, situační nákres, doložení vlastnického práva, nájemního či uživatelského vztahu oznamovatele pokud nejste majitelem pozemku, specifikace dřeviny, která má být kácena: druh, rod, počet kácených dřevin, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti, podpis
  • žádost odneste na příslušný obecní úřad, pod který spadá katastrální území, na kterém chcete kácet dřevinu
  • obecní úřad rozhodne o kácení dřeviny a vyrozumí vás o svém rozhodnutí

 

Pokácíte-li strom bez povolení, hrozí vám peněžitý postih a neoblíbenost u sousedů.

Další články

Rostliny v interiéru mají svoje nezastupitelné místo, produkují kyslík, zvyšují vzdušnou vlhkost, zachycují prach, tlumí hluk...
Stavíte dům a chcete vybudovat smysluplnou zahradu nebo si vaše zahrada žádá změnu? Kladete si...
Potřebujete pokácet strom a nevíte, jestli se obejdete bez povolení o kácení? Pokud řešíte tuto...
Že jste o tom nikdy neslyšeli? Chyba! Inventarizace zeleně vám ušetří nemalé peníze. Každý majitel...

You must be logged in to post a comment.